Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή

Αποτρίχωση

Αισθητική

Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή
Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή
Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή
Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή
Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή
+ 3

Υπηρεσίες Εργαστήριο Αισθητικής Ελένη Πανταζή

Αποτρίχωση

Αποτρίχωση Ανδρών

Πλάτη

30 λεπτά
20,00 €
Με κερί

Στήθος ανδρών

20 λεπτά
20,00 €
Με κερί

Χαλάουα - Κερί

Μόνιμη

Πακέτα

Αισθητική